Απαλλαγείτε από τον πόνο σε 3 μόνο εβδομάδες

Απαλλαγείτε από τον πόνο σε 3 μόνο εβδομάδες

Dr. Γ. Γεωργακόπουλος:
Βιογραφικά Στοιχεία.... .