Απαλλαγείτε από τους πόνους της μέσης

Απαλλαγείτε από τους πόνους της μέσης

Dr. Γ. Γεωργακόπουλος:
Βιογραφικά Στοιχεία.... .