Τι αποτελέσματα έχει το DRX 9000;

Τι αποτελέσματα έχει το DRX 9000;

Μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας μόνο, κλινικές μελέτες έχουν δείξει εκπληκτικά αποτελέσματα ανακούφισης του εξαντλητικού πόνου που έχει προκληθεί από διογκωμένους δίσκους, δίσκους με κήλη, εκφυλιστική νόσο ή ρήξη καθώς και από ισχιαλγία, οπίσθιο σύνδρομο γληνιαίων ενώσεων, στένωση της σπονδυλικής στήλης και σε πολλές περιπτώσεις που υπήρξε αποτυχία σε χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Αξονικές τομογραφίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν και μετά την θεραπεία έδειξαν μείωση του μεγέθους και της έκτασης της κήλης κατά 50% με την χρήση του συστήματος.
Πράγματι, κατά την διάρκεια της αρχικής κλινικής μελέτης, 78% ανέφερε ανακούφιση από την οσφυαλγία με την χρήση του συστήματος DRX 9000.

video_testimonials

Δείτε ένα video με εντυπωσιακές μαρτυρίες ασθενών που άλλαξε η ζωή τους θεαματικά, μετά τη θεραπεία με το DRX 9000. (στην αγγλική γλώσσα)

ή ρήξη καθώς και από ισχιαλγία, οπίσθιο σύνδρομο γληνιαίων ενώσεων, στένωση της σπονδυλικής στήλης και σε πολλές περιπτώσεις που υπήρξε αποτυχία σε χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Dr. Γ. Γεωργακόπουλος:
Βιογραφικά Στοιχεία.... .